Fauske kommune ny logo_120x40

Rullering av kommuneplanens arealdel 2015 - 2027

Folkemøte i Sulitjelma

Tid : onsdag 4.mars 2013 kl 19.00 – ca.21.00

Sted:  Sulitjelma samfunnshus  

  • Innledning ved Fauske kommune
  • Synspunkter og innspill

 

 Rådmannen

Tips en venn Skriv ut