Registrering av vannmåleravlesning på SMS:

I desember blir det sendt ut en sms til de som har vannmåler i kommunen med beskjed om å lese av målerstand. Du svarer enkelt med å skrive inn målerstanden for eksempel 249, foranstilte nuller trenges ikke å tas med. Husk at ingen tall bak komma skal være med. Skriver du noe annet, for eksempel adresse, dato eller navn, vil avlesningen ikke bli godtatt av programmet som tar i mot avlesningene. Hvis du skriver feil, kan du sende inn melding på nytt med rett målerstand. Det er siste avlesning som er gjeldende for avregning. 

VIKTIG! Når du leser av måleren:

  • Ikke ta med røde tall.
  • Ikke ta med tall bak komma
  • Ingen bokstaver i meldingen

 

Etter sendt melding vil du motta bekreftelse på din melding, med forbruk siden siste avlesning. Hvis du får tilbakemelding om feil ved avlesning, kan du sende melding på nytt med riktig informasjon.

 

Registrering av vannmåleravlesning via Internett eller per post:

De som ikke har mulighet til å lese av vannmåler på sms vil få tilsendt et avlesningskort i posten. Bruk koden du har fått på avlesningskortet og registrer målerstanden, samt ditt mobilnummer på www.leseav.no, eventuelt kan dere returnere svarslippen per post innen fristen til:

Fauske kommune

Postboks 93

8201 Fauske

 

Har du mottatt varsel på feil mobilnummer?

Hvis du har mottatt en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. Abonnenter som ikke har svart på SMS vil motta avlesningskort i posten og riktig mobilnummer kan da meldes inn sammen med avlest stand.

Har du spørsmål kan du sende mail til: kommunale.gebyrer@fauske.kommune.no