Frank Zahl NOrges vels medalje

Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje til Frank Zahl

For lang og tro tjeneste i 40 år

Det var en stolt enhetsleder for vei, vann og avløp (VVA) i Fauske kommune, Frank Zahl, som i dag mottok medaljen for lang og tro tjeneste - etter 40 år i Fauske kommune. Også kona Ann Mari Zahl var tilstede under høytideligheten ved Frank sin arbeidsplass.

- Din lange og tro tjeneste er jo først og fremat ikke for Fauske kommune som arbeidsgiver, men en tjeneste for innbyggerne i Fauske-samfunnet. Du har gjennom fire tiår stått på natt og dag for våre innbyggere. Dette forteller en historie om utholdenhet, pågangsmot og arbeidsglede, som fortjener den største respekt og anerkjennelse, sa rådmann Geir Mikkelsen i sin tale.

- Jeg er helt overbevist om at Frank Zahl sine tjenester til Fauske kommunes innbyggere fortjener en slik oppmerksomhet. Jeg har lært deg å kjenne som en meget dyktig ærekjær fagperson, med stor menneskelig integritet, og en raus og inkluderende kollega. Derfor er medaljen så vel fortjent, sa han før han  avsluttet.

- Jeg håper at du ser dette å være en liten symbolsk handling fra din arbeidsgiver for å vise at vi har satt umåtelig stor pris på deg, din faglighet, din innsats, og dine bidrag til organisasjonen du har vært en del av.

Frank satte enormt stor pris på de mange gode ord, og oppmerksomheten han fikk. Og holdt selv en tale.

- Det har vært en god reise gjennom 40 år. En reise som har vært forholdsvis enkel. Det handler om trivsel. Først og fremst på grunn av de medarbeiderne jeg har hatt opp gjennom årene. Det har vært fantastisk å ha vært en del av denne gruppa. Hvis jeg skal prøve å definere mitt forhold til Fauske kommune, vil jeg kalle det et kjærlighetsforhold, sa han og så på kona Ann Mari som også var tilstede. Hun nikket og syntes det var helt greit å være "nummer 2".

- Det har vært nesten som et ekteskap, og jeg er utrolig stolt over å få være en del av denne arbeidsplassen. Vi har rett og slett en fantastisk arbeidsgiver. Selvfølgelig smeller det innimellom og det kan være kjempetøfft. VI forvalter mange millioner kroner. Det handler mye om drikkevann, og det er jo noe av det viktigste i vår hverdag. Vi pleier spøke med at hvem er vel viktigere enn oss?

Frank startet i kommunen helt tilbake til 1976, med fast ansettelse fra 1977. Dengang i parkvesenet. Omtrent rett fra skolebenken og inn i det som da het Fauske ingeniørvesen. Bare en liten tur på lofotfiske fra han avsluttet 9 års skolegang og til han startet på sitt 40 år lange arbeidsliv i Fauske kommune. I dag har enheten VVA 13 ansatte. I 1994 var det 30.

- Vi har effektivisert og modernisert på en god måte. Det er en ære å få være veileder for denne gjengen, sa han henvendt til sine medarbeidere som så godt som alle var tilstede under overrekkelsen. Han forteller også om utfordring med å få ting unna.

- Vi har 10 000 kunder som bruker oss daglig, døgnet rundt. Vi er på en måte ekspeditører. Og vi har en stor mengde kontakt med kundene våre. De forventer en visse service, akkurat som jeg forventer når jeg er i butikken.

I 1994 fikk Frank tilbud om  bli formann, og siden 2006 har ha vært enhetsleder VVA.

- Da jeg ble leder endret livet seg vesentlig. Da fikk jeg se ting på en annen måte. At det ligger mer bak avgjørelsene som tas. Jeg har lite utdanning, men jeg har Fauske-kommune-skolen, og den er ikke å "flire" av. Det er ei fantastisk skole som har lært meg utrolig mye, og igjen vil jeg si at jeg setter utrolig stor pris på alle dere som sitter her. Og jeg satser på at jeg enda har mange år igjen, for jeg følger at jeg enda har mer å gi. Dette er en dag jeg kommer til å huske. En av mine aller beste dager i livet, avsluttet Frank talen sin med. Før det ble kaffe og kake til alle som var tilstede.