Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Aktuelt

Foreldreveileder Merete Nydal Sletteng

Søskenkrangel

Foreldreveileder har til hensikt å bidra til at du får de redskapene du trenger for å kunne håndere hverdagsutfordringer knyttet til foreldrerollen. Intet for stort, intet for lite.

Har du spørsmål vedrørernde foreldrerollen, eller har du behov for å drøfte situasjoner vedrørende ditt barn med andre? Ta kontakt med Fauske Familiesenter på tlf 75 60 43 00. Du kan også ringe Merete direkte på tlf 75 60 43 01, eller sende e-post med forespørsel direktet til merete.nydal@fauske.kommune.no

Foreldreveileder er tilgjengelig hele uka.