Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Formannskapets medlemmer

Formannskap

Formannskapet har følgende arbeidsoppgaver:
  • Partsammensatt utvalg
  • Økonomiplan
  • Årsbudsjett
  • Årsregnskap
  • Skattevedtak
  • Årsberetning
  • Kommuneplan
  • Bevillinger
  • Næringssaker

Som medlemmer av formannskapet for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Jørn Stene  (ordfører) (FL)

Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord

900 95 805

2. Linda Salemonsen (varaordfører) (FL)

Røsvikvn. 57, 8218 Fauske

918 04 674

3. Nils-Christian Steinbakk  (FL)

Postboks 451, 8201 Fauske

915 41 879

4. Gro Anita Olsen (FL)

Oppigardsvn. 8, 8200 Fauske

900 19 543

5. Per-Gunnar Kung Skotåm (R)

Simonsborgbakken 12, 8230 Sulitjelma

952 31 129

6. Ronny Borge (H)

Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

971 12 595

7. Kristin Setså (H)

Skjerstadfjordvn. 54, 8214 Fauske

419 00 249

8. Ottar Johan Skjellhaug (AP)

Emil Knudsens vei 5A, 8230 Sulitjelma

918 16 679

9. Leif Johan Lindstrøm

Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord

400 32 000

 

Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

For repr. 1 – 5 (FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ole Tobias Orvin (SV)

Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske

977 46 492

2. Kathrine Moan Larsen (FL)

Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma

482 50 529

3. Kjetil Sørbotten (FL)

Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord

928 66 874

4. Anne Helene Godding (R)

Leitebakken 22, 8200 Fauske

995 97 571

5. Kjell Eilertsen (FL)

Kleivmyra 8, 8200 Fauske

975 02 375

6. Tove B. Wensell (FL)

Myrvn. 31, 8230 Sulitjelma

957 28 213

7. Sverre Hagen (FL)

Linerlevn. 16, 8207 Fauske

911 20 677

 

For repr. 6 – 7 (H, KRF, V):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Jens Kyed (KRF)

Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord

413 27 121

2. Arnt Pedersen (H)

Kopparveien 2, 8208 Fauske

416 25 643

3. Svein Roger Bådsvik (V)

Bådsvikvn. 9, 8211 Fauske

911 41 254

 

For repr. 8 (AP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Siv Anita Brekke (Har endret partitilknytning til H)

Kleiva 29, 8200 Fauske

917 15 179

2. Steinar Nymo (AP)

Gavlen 4, 8215 Valnesfjord

901 84 760

3. Andreas Vestvann Johnsen (AP)

Bratthaugen 31A, 8210 Fauske

976 84 613

 

For repr. 9 (FRP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Liv-Marit Tverå

Greplyngvn. 5, 8209 Fauske

916 09 087

2. Marit Stemland

Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord

414 75 134

 

Tips en venn Skriv ut