Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Formannskapets medlemmer

Formannskap

Formannskapet har følgende arbeidsoppgaver:
  • Partsammensatt utvalg
  • Økonomiplan
  • Årsbudsjett
  • Årsregnskap
  • Skattevedtak
  • Årsberetning
  • Kommuneplan
  • Bevillinger
  • Næringssaker

 

Som medlemmer av formannskapet for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marlen Rendall Berg  (ordfører) (SP)

Skjerstadfjordvn. 36, 8214 Fauske

993 22 633

2. Karl Gunnar Strøm (SP)

Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske

917 20 470

3. Ronny Borge (H)

Kirkevn. 43B, 8207 Fauske

971 12 595

4. Kassandra Eleni B. Petsas (FRP)

Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske

984 60 927

5. Ingelin Noresjø (KRF)

Gryttingvn. 11, 8209  Fauske

957 63 866

6. Hilde Johanne Dybwad (AP)

Reitanvn. 5, 8210 Fauske

476 06 242

7. Geir Olsen (AP)

Holtanvn. 2A, 8209 Fauske

916 78 908

8. Nils-Christian Steinbakk  (FL)

Postboks 451, 8201 Fauske

915 41 879

9. Per-Gunnar Kung Skotåm (R)

Simonsborgbakken 12, 8230 Sulitjelma

952 31 129

 

Som varamedlemmer til formannskapet for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For repr. 1 – 3 og 5 (H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ketil Hugo Skår (H)

Lundvn. 67, 8206 Fauske

90 14 84 68

2. Audun Dahl (SP)

Holtanvn. 367, 8219 Fauske

902 38 932

3. Marianne Tverå (H)

Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske

916 80 540

4. Øystein Gangstø (SP)

Vollgata 10, 8200 Fauske

991 61 614

5. Christian Bringsli (H)

Greplyngvn. 15, 8209 Fauske

941 84 349

 

For repr. 4 (FRP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Leif Johan Lindstrøm (FRP)

Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord

400 32 000

2. Stian Stenberg (FRP)

Glastunes 20 A, 8230 Sulitjelma

951 74 391

 

For repr. 6 - 8 (AP, FL):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kathrine Moan Larsen (FL)

Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma

482 50 529

2. Trine Nordvik Løkås (AP)

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

992 33 246

3. Wiggo Lund (AP)

Glastunes 7 B, 8230 Sullitjelma

952 42 205

4. Vegard Setså (FL)

Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma

957 30 210

5. Elisabeth Sollihaug (FL)

Aspvn. 17, 8209 Fauske

905 73 600

 

For repr. 9 (R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Anne F. Stenhammer (SV)

Geitbergvn. 16, 8200 Fauske

957 07 167

2. Anne Helene Godding (R)

Leitebakken 22, 8200 Fauske

995 97 571

3. Ole Tobias Orvin (SV)

Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske

977 46 492