Partssammensatt utvalg vil starte møtet kl. 08.00.

Klagenemnda vil bli avholdt etter formannskapsmøtet.

Innkalling