Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09 legges forslag til detaljregulering for Charlottatippen boligområde ut til offentlig ettersyn.

Sulitjelma boligfond fremmer forslag til detaljregulering for del av Charlottatippen. Utarbeidelse av planforslaget er gjort av Norconsult. Planområdet er på ca. 9 daa og omfatter gnr. 119, bnr. 1, 58, 337 og 368 samt gnr. 126 bnr. 1.
Området ligger i Sulitjelma ca. 37 km sørøst for Fauske sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, herunder gangsti, parkering og felles leke- og uteoppholdsareal.

D 98htbWQJL 3FAAAAAElFTkSuQmCC

 

Plankart
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
 

Mulig merknader eller innsigelse til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 7. juni 2019.

Tips en venn Skriv ut