Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for Leivset - Saltbakken ut til offentlig ettersyn.