Forslag intensjonsavtale

Forslag til intensjonsavtale Indre Salten lagt fram

Fem ordførere la fram forslag til intensjonsavtale under en pressekonferanse ved Kobbelv vertshus i dag. Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjon og politikere i de fem kommunene Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord har vært med i arbeidet med å utarbeide fram forslaget der de omtaler en ny kommune som "Naturressurs- og industrikommunen i hjertet av Salten".

Hele forslaget kan leses her: Forslag intensjonsavtale Indre Salten.pdf

Forslaget om en eventuell ny kommune skal til politisk behandling i alle kommunene i løpet av mars og april, mens den endelige avgjørelsen tas i juni. Alle kommuner skal ha folkemøter, og det ligger også an til at alle skal ha folkeavstemning. Det skal også legges fram et 0-alternativ. Ordførerne understreket viktigheten av at de alle ønsker en god dialog med innbyggerne. De utrykte også en god stemning og godt samarbeid i perioden de har jobbet fram forslaget til avtale. Flere ga uttrykk for at de mente dette kan være et spennende alternativ i kommunereformdebatten. Men at det ennå gjenstår mye dialog og diskusjoner blant både politikere og andre innbyggere.

Foto: fra pressekonferansen i dag ved Kobbelv vertshus. Fra v. Rune Berg (ordfører Saltdal), Ben Stenvold (Saltdal), Ørjan Higraff (rådmann Sørfold), Lars Kristian Evjenth (ordfører Sørfold), Bjørn Skog (rådmann Hamarøy), Jan-Folke Sandne (ordfører Hamarøy), Jørn Stene (ordfører Fauske) og Geir Mikkelsen (rådmann Fauske) og Tor Asgeir Johansen (ordfører Tysfjord). Foto: Gull H. Pedersen/Fauske kommune

196A8441.JPG