Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen besøker Fauske

Forteller om sitt fokus på barn og unge

- Vi har gode fagprosesser på gang, er noe av det kommunalsjef Arve Rolandsen forteller utdanningsdirektøren som er på besøk i dag. Kommunen ønsker å ha god dialog med Fylkesmannen og har invitert Guri Adelsten Iversen til Fauske. Denne gang for å orientere om hva som skjer på området oppvekst.

Ordfører innledet med å fortelle at kommunen er opptatt av god dialog og samhanding.

- Vi har også en rådmann som følger opp de politiske vedtakene, fortsatte Siv Anita Johnsen Brekke. Adelsten Iversen fikk en generelle orientering om status i kommuen fra rådmann.

Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør presentasjon_460x307.jpg

Vil gi god selvtillit

- Vi jobber veldig mye i forhold til folkehelse. Aller mest har vi fokus på barn og unge der vi ønsker å sørge for at barna som går ut fra skoler hos oss har stor selvtillit og får en god start på voksenlivet.

Ny skolestruktur var det som fikk størst fokus, men utdanningsdirektøren syntes det var positivt at også andre enn skoleledere var representert.

Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør presentasjon2_460x307.jpg

- Jeg liker at dere er så godt representert her, og glad for å høre om den tverrfagligheten dere har.

Kommunalsjef for oppvekst, Arve Rolandsen, fortalte om gode fagprosesser, men utdanningsdirektøren fikk også høre om krevende ting. Ikke minst var han opptatt av å gi skryt til sine gode fagfolk.

- Dette er skikkelig oppegående ledere.

- Vil vekke nasjonal oppmerksomhet

Evald Solbakken presenterte nye Vestmyra skole.

Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør presentasjon skole_460x307.jpg

- Vi er ikke i tvil om at dette vil bli en av landets beste skoler. Helt fra starten har vi vært klar på at folkehelsetanken skal prege både inne- og uteområdet. Selvsagt ligger læreplan og pedagogiske prinsipper i bunn. Det skal også være en bygg med topp moderne på både innemiljø og tekniske områder. Vi er veldig fornøyd med hvordan HENT har jobbet med prosjektet. Uteområdet er kanskje selve rosinen i pølsa herr. Vi har hatt med oss folk bla fra Salten Friluftsråd som har gitt gode innspill. Kommentarene derfra er at dette vil få nasjonal oppmerksomhet. Det skal også være en aktivitetspark  for hele Fauske by. Topp moderne skole med stor fleksibiitet med muligheter for å tilpasse for elevenes behov. Vi skal ha gode klasserom, men også tenke team og gruppeomr

Tips en venn Skriv ut