Melde fra om forurensing eller forsøpling

Dersom du vet om områder hvor det ligger mye søppel, farlige gjenstander, eller tilsvarende, så kan du melde det til kommunen. Vi registrerer området i vårt system og forsøker å ta meldingen i behandling så fort som mulig. På grunn av begrenset kapasitet garanterer vi ikke at din melding blir fulgt opp innen kort tid, men den blir registrert og tatt på alvor. Ved eventuelle spørsmål kontakter vi deg på epostadressen som du oppgir i skjemaet.