Melde fra om forurensing eller forsøpling

Dersom du vet om områder hvor det ligger mye søppel, farlige gjenstander, eller tilsvarende, så kan du melde fra om det til kommunen slik at vi får registrert dette.