barnehagedagen klungsetmarka

Sju barnehager samlet seg i Klungsetmarka

Full fart på barnehagedagen

Det er Fagforbundet og Utdanningsforbundet som står bak Barnehagedagen. I år med tema Vi vil ut. De skriver om dagen slik:

Natur og friluftsliv i barnehagen
Barnehagens formålsparagraf slår fast at respekt for naturen er en av flere grunnleggende verdier som barnehagen skal bygge på, og at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Arbeid med natur og friluftsliv er knyttet til to ulike fagområder i Rammeplan for barnehagen: Kropp, helse og bevegelse og Natur, miljø og teknikk. I rammeplanen framgår mål om hva barna skal oppleve, erfare og lære gjennom arbeidet med disse fagområdene, og om hvordan personalet skal arbeide for å nå målene.

Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre noe av det barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

barnehagedagen klungsetmarka barn maler på snø_460x307.jpg