Ola Bjerkaas assisterende fylkesmann

- Forandringens vind blåser kraftig

Fylkesmannen orienterte om den nye kommunereformen

- Det er særdeles viktig med en forankring både i kommunetyre og i befolkningen, sa assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas da han orienterte kommunestyret om den nye kommunereformen. I 2017 skal dette være på plass. Reformen ga god debatt blant politikerne.

Fylkesmannen var innom både "bryllupsgaver" og utfordringer rundt kommunereformen. Bjerkaas har fått i oppgave å stimulere kommunene i Nordland til å være aktive i prosessen. Han oppfordret kommunepolitikerne til å være med å styre i stedet for å bli styrt. Bjerkaas var også innom utfordringer som at Nordland er et særdeles langstrakt fylke med ekstra mange kommuner. Hans bekymring gikk blant annet på at noen vil få  slakk i økonomistyringa, men oppfordret tvert imot til å ha ekstra styring på dette området i tida framover.

- Vi kan i alle fall slå fast at kommunekarteet blir endret i 2017. Og det er fantastisk spennende å være med å forme framtida.

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke var glad for at debatten var kommet i gang.

- Jeg er sikker på at Fauske vil ta aktiv del i denne debatten. Så jeg kan forsikre Fylkesmannen at Fauske skal ha hånda på rattet.