Kommunale fysioterapeuter

Kontaktinformasjon til de kommunalt ansatte fysioterapeutene:
Kontor: 75 60 49  29 
Besøksadresse: Helsetunet 2, kjelleretasje        

 

Einar Bredesen -  Fysioterapi voksne/eldre, Hverdagsrehabilitering    
Mob: 94 86 25 19 
Mail: einar.bredesen@fauske.kommune.no

 

Emilie Jansdatter Moan - Fysioterapi voksne/eldre,  Korttidsavdeling, ridefysioterapi  
Mob: 91 13 87 54
Mail: emilie.moan@fauske.kommune.no

 

Emilie Alver Okkenhaug - Fysioterapi voksne/eldre, Friskliv, fallforebygging 
Mob: 47 68 65 97 
Mail: emilie.okkenhaug@fauske.kommune.no

 

Silje Ågnes Johansen - Fysioterapi voksne/eldre, kommunale institusjoner, bassengruppe  - I permisjon, forventet tilbake 01.03.2020

Anette Gaaserud -  Vikariat til 01.03.2020. Fysioterapi voksne/eldre, kommunale institusjoner, bassengruppe
Mob: 91 55 32 06          

 

Ann Charlott Ringfoss  - Barne- og ungdomsfysioterapi
Mob: 94 82 87 26
Mail: ann.ringfoss@fauske.kommune.no

 

Ann Iren Kårtveit - Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Tlf: 90 85 76 61 / 75 60 43 17
Mail: ann.iren.kartveit@faske.kommune.no

Kompetanseområde:

 • Medisinsk trenings terapi. Ortopedi. Forebygging og behandling av idrettsskader
 • Svangerskaps- og bekkenrelaterte plager
 • Medlem av faggrupper for Barn- og ungdomsfysioterapi og/av faggrupper for Idrettsfysioterapi

Private fysioterapeuter (Driftsavtale)

Om du har behov for fysikalsk behandling, kan du kontakte følgende fysioterapeuter med driftsavtale i Fauske kommune

Hanne Pettersen Bjørnstad
Mob: 90 68 11 87
Besøksadresse: Storgt. 78, 8200 Fauske
Postadresse: Haubakken 1, 8209 Fauske

Kompetanseområde:

 • Spesialisering innenfor kreft og komplett fysikalsk lymfeødembehandling                                                                                                                                     
 • Rehabilitering før og etter operasjoner skulder, hofte, kne, ankel 
 • Idrettsmedisin: akutte skader og belasningsskader
 • Muskel og skjelett plager
 • Gruppe: Terapibasseng og aktiv A (artrose skole)

 

Beate Amundsen 
Tlf: 94 05 28 50 
Besøksadresse: Storgt. 78, 8200 Fauske 
Postadresse: Lillemarkveien 7, 8206 Fauske

Kompetanseområde:

 • Rehabilitering etter planlagte inngrep og akutte skader (brudd, hofteprotese, kneprotese, skulderoperasjoner etc)
 • Aktiv A (med artroseskole), trening før operasjoner, artroser, generell ortopedi, geriatri, kronisk smerteproblematikk
 • BPPV (krystallsyken)
 • Revmatologi
 • Terapibasseng

 

Elisabeth Haugland 
Tlf. 75 60 44 36
Besdøksadresse: Valnesfjord Helse- og sosialsenter, Trivselsveien 8233 Valnesfjord

Kompetanseområde:

 • muskel/skjelettplager
 • neurologi
 • ortopedi
 • reumataologi

 

Klip Fysio/manuellterapi
Tlf. 91 89 30 53

Besøksadresse: Eliasbakken 9, Fauske.

Kompetanseområdet:
Manuellterapeut med primærkontaktstatus. Spesialist på muskel-/skjelettsystemet. Ultralyddiagnostikk.

 • Pasienter kan gå direkte til manuellterapeut, trenger ikke henvisning
 • Manuellterapeuter kan rekvirere MR / røntgen mv., henvise til spesialisttjeneste og fysioterapeut, samt sykemelde.
 • Pasienten betaler kun egenandel etter fastsatte takster.

Fysioterapi for barn og unge

se HER om du ønsker informasjon om fysioterapi for barn og unge.

Ridefysioterapi

Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen når vi snakker om ridesysioterapi. Under ridning overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Nå kan du få dette tilbudet i Fauske kommune. Det er fysioterapeut Emilie Jansdatter Moan som står for opplegget i samarbeid med Marita Hammernes ved stall Elverhøy i Valnesfjord.

Bevegelsene er spesielt gunstige for å  trene opp balanse, styrke muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Behandlingsformen er godt dokumentert og ridningen foregår i små grupper, forteller Helgesen som gleder seg til å gå i gang.

Ridefysioterapi er rett og slett en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel.

Målgruppen er personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi, fortsetter hun.

Eksempler på personer som har nytte av ridefysioterapi er personer med CP, MS, lammelser, hjerneskader etter slag og ulykker, blinde, hørselshemmede, personer med forsinket motorikk, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke.

For å få mulighet til dette tilbudet, må du ha henvisning og rekvisisjon fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Folketrygden (HELFO) gir bidrag til behandling, og transportkostnader dekkes
dersom det av helsemessige årsaker ikke kan benyttes rutegående transport eller egen bil.

Det er fysioterapeuten som vurderer om vilkårene for bidrag er oppfylt. Henvisningen gjelder pr. kalenderår og gir rett på 30 behandlinger.

Emilie Jansdatter Moan har godkjent videreutdannelse i ridefysioterapi fra Norsk Fysioterapeutforbund.

Kontakt info: Telefon 75 60 49 29 / 91 13 54 87
                     Mail: emilie.moan@fauske.kommune.no