- Vi er veldig glad for at du tok kontakt, og at du har jobbet for å beholde maleriet på Fauske, sa ordfører Jørn Stene under overrekkelsen i det gamle rådhuset på Fauske. For det er nettopp på en av veggene har at det 300x170cm stort. Bildet er malt i 1959 av Axel Revold, som også skal ha malt lignende malerier i DNB Bodø. Bildet inneholder elementer fra tiden det var malt, som marmor og annen mineralutvinning, vannkraft og ikke minst jernbanen. Ting som også er viktige i dag.

- Det kom mange henvendelser fra kunder på Fauske som ønsket at vi skulle beholde dette bildet på Fauske. Det har vi nå klart, og er glad for dette hører jo hjemme her, sier Brustad. Han forteller at øvrige bilder fra banken, er sendt inn til registrering. Brustad og banken har satt som en forutsetning at bildet skal henge slik at det skal være lett tilgjengelig og til glede for kommunens innbyggere. Ordfører lover at det skal bli fulgt opp.

- Vi skal ta minst like godt vare på det som dere gjorde i banken.

196A3822.JPG