Tore Jodal overbrannmenster

Tyske Klöckner var Fausks første brannbil

Glad for avgjørelsen om at brannbilen skal tilhøre kommunen

- De har tatt en god avgjørelse, sier overbrannmester Tore Jodal som gir skryt til politikerne. Av 6500 brannbiler som har vært i bruk i Norge de siste 100 år, er 800 biler av disse samlet i boka «Brannbiler i Norge». En av fire som er på førstesiden, er Fauskes Klöckner.

I dag var overbrannmester Tore Jodal med da Klöckner-bilen ble hentet fra Klungset leir. Det gjorde han på vegne av rådmann som et ledd i gjennomføringen av vedtak i kommunestyret i mai i år. Jodal er tilknyttet Salten Brann, med base på Fauske.

Pusset opp bilen

Selv har Jodal et nært forhold til brannbilen. Interessen startet de årene han jobbet ved driftsavdelingen i kommunen som ligger i nabobygget til brannstasjonen på Fauske. Mens bilen enda sto oppbevart der.

- I brannvesenet kom jeg først i 1982. Da de skulle rive bygget der brannbilen var satt bort, fikk vi den transportert tilbake til brannstasjonen på Fauske. Der sto den i mange år, sier han og viser et album med bilder fra tidlig 90-tall mens de restaurerer bilen.

- Hele året 1991 hadde vi to personer i arbeid her for å ta seg av restaureringen.

Den ble «shinet» både utvendig og innvendig og var omtrent fullt oppusset da den ble kjørt til Valnesfjord og senere til Klungset leir. Der har den stått fram til i dag.

Skuffet

I Klungset leir er de skuffet over det som skjer. De hadde håpet å få overta bilen for å ta vare på krigshistorien. Planen var blant annet å male den om til sin opprinnelige «tyske» gråblå farge og sette den i stand slik den var da bilen kom til Norge i 1942. De ser stor verdi i bilen som de mener er helt spesiell. Blant annet fordi det finnes få av denne typen. De er også skeptiske til at bilen blir tatt til Bodø og er redd for at den ikke kommer tilbake til Fauske.

Fauske kommune har betalt leie til Klungset leir for den tiden bilen har blitt oppbevart i leiren.

Forstår skuffelsen

Jodal har ingen problemer med å forstå at de som driver Klungset leir er skuffet over at bilen nå er ute av deres lokaler.

- Det var jo et spørsmål om man skulle ta vare på krigshistorien eller på brannhistorien. Jeg er jo gla for at de nå tar vare på Fauske sin historie. Så snart vi har fasiliteter for å ta den tilbake, så henter vi den.

Han mener også at bilen vil bli godt tilgjengelig i en framtidig ny brannstasjon.

Tar vare på bilen

Brannsjef i Salten, Rolf Søtorp, er glad for at Fauske sin brannvernhistorie nå ivaretas.

- Vi har lenge vært klar over behovet for å ta vare på bilen i Fauske og har sett frem til å få tilgjengelige arealer. Det er også et par andre biler som vi følger med på og bare venter på å få plass til i fremtidige stasjoner. Frem mot at en ny brannstasjon er på plass i Fauske eller at det åpnes for plass i nåværende stasjon på Fauske vil vi lagre og vedlikeholde bilen i Bodø. Bilen ble lagret i Klungset leir i god stand og det er kun mindre tiltak som må iverksettes for å sikre bilen på lang sikt. I Salten Brann samlet, har vi bred kompetanse for ivaretakelse av brannbiler både med hensyn til funksjonalitet og varighet og vi vil gjøre dette uten at vi får ekstra personalkostnader eller lagringskostnader. Vi har flere historiske objekter i Salten Brann som vi ønsker å ta vare på og utfordringene for brannvernet i Salten har vært lagrings- og vedlikeholdsarealer. Dette vil være en utfordring også i fremtiden, sier han og har overlatt det framtidige ansvaret til overbrannmesteren fra Fauske.

Salten Brann har også tatt vare på en annen brannbil tilhørende Fauske som i noen år også har stått i Klungset leir. Denne står i likhet med Klöckner, oppbevart i Bodø inntil videre.

Spesiell

Boka om brannbiler i Norge fra 1912 til 2010 forteller at det har vært 6500 brannbiler i bruk i landet i 100 års perioden. 800 av disse er avbildet i boka og fire av dem på forsiden. Der finnes altså Fauske sin omtalte Kløckner.

Det er tre foto av bilen i boka. Teksten lyder: Klöckner Deutz S 3000 LV. 1941 modell, ut i 1978 500 l vann, Magirus pumpe, originalt tysk påbygg. Bardufoss fst/ Fauske brannvesen. W 14301 – Fauske brannvern (skrift på døra). Forfatter av boka Brannbiler i Norge, mener dette handler om er stor kulturhistorie, noe som var målet for han med å skrive boken.

Fauske planlegger ny brannstasjon og da skal denne bilen få en selvsagt plass.

Fakta om Fauske sin første brannbil Kløckner:

 • Tysker tok brannbilen med til Norge i 1942
 • Bilen kom til Fauske i 1954
 • Gikk som brannbil i kommunen til 1965
 • Ble oppstallet i en garasje en periode
 • Sto i brannstasjonen på Fauske fram til 1992
 • Året 1991 ble brukt til restaurering både utvendig og innvendig
 • Ble kjørt til Valnesfjord i 1993 der den sto i to år
 • 1995: Ble kjørt til Klungset leir der Forsvaret tok på seg oppbevaring
 • 2007: Salten Brann blir opprettet og Fauske brannvesen blir en del av sammenslåingen
 • 2010/ 2011 – bilen ble tatt fram, gjort ren og fotografert til «Brannbiler i Norge»
 • Boka «Brannbiler i Norge» kommer ut
 • 2012: Klungset leir får nye eiere som overtar ansvaret for Klöckner
 • Henvendelse fra Salten Brann om å få overta bilen
 • Henvendelse fra Klungset leir om å få overta bilen
 • Mai 2014 vedtak i kommunestyret om å Fauske kommune skal eie brannbilen
 • 6. juni 2014: Bilen Hentet fra Klungset til brannstasjonen i Bodø
 • 20?? Skal plasseres i den planlagte brannstasjonen på Fauske – for utstilling

 

Tips en venn Skriv ut