valg_logo_gull_100x75

Godkjente valglister - Kommunestyrevalget 2015

Følgende lister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Felleslista
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Rødt
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

[HER] vil du finne de godkjent listene.

I hht. valglovens § 6-8 må klage om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret.