frivillige møte med folkehelse kalender

Invitasjon var sendt til "alle"

Godt møte med frivillige organisasjoner

En del av Fauske sine frivillige møtte opp i kantina nylig etter at de var invitert med på et møte for å planlegge kalenderen for jubileumsåret som folkehelsekommune. Det er folkehelsekoordinator Irene Larssen og ordfører Siv Anita Johnsen Brekke som står i spissen for dette. Mange gode forslag kom inn og vil bli vurdert  tatt med når kommunen skal fortelle om aktiviteter i året.  

Det jobbes for å lage en kalender der vi setter inn aktiviteter måned for måned utover året. Ikke alt er klart for hvordan dette presenteres, men vi håper enda å få inn ting fra de som ikke var tilstede. Disse var representert: Lions, Fauske og Sørfold reumatikerforening, Polarstjerna 4 H, turistforeningen SOT, Fauske helsesportslag og Fauske IL ski samt Helsetunets venner.

Både ordfører og folkehelserådgiver er imponert over alle de gode tilbudene som finnes. Ordfører kunne informere om at kommunestyret på hvert av de åtte møtene i dette året skal ha et innslag rundt folkehelse. Første møte er torsdag 12. februar, men hva innslaget blir, er ikke helt avklart.

Om noen har aktiviteter de ønsker å ha med i en aktivitetskalender i folkehelseåret på Fauske, er det bare å ta kontakt med irene.larssen@fauske.kommune.no

Tips en venn Skriv ut