barnehage_100x133[1]

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med inntekt under kr 548 500,- i året har rett til 20 timer gratis i barnehage per uke.

Fra 1. august settes inntektsgrensen for gratis kjernetid til kr 566 100,-

Det er også foreslått at samme inntekter og samme dokumentasjon skal benyttes for ordningen med gratis kjernetid, som for det nasjonale minstekravet som innføres 1. mai.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet vil komme med mer informasjon når forslaget om gratis kjernetid er ferdig behandlet. Det er forventet å være ferdigbehandlet i midten av juni.

Mer informasjon om hvordan ordningen vil praktiseres i Fauske kommune vil komme ut på hjemmesidene, når informasjon kommer fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.