Skatt kurs 2018

Gratis kurs for næringsdrivende

Skatteetaten fortsetter også i 2018 med 3,5 timers gratis kurs for nye næringsdrivende. Målgruppen er etablerere av enkeltpersonforetak og mindre aksjeselskap, dvs. aksjeselskap som ikke velger revisor. Kursene for kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Meløy gjennomføres ved skattekontoret i Bodø. Kursdatoer, kursinnhold, påmelding og påmeldingsfrister framgår av www.skatteetaten.no/kurs.