Tenk tanken menneskehandel utklipp

Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Gratis kurs med tema menneskehandel

Det regionale ressurssenteret for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) inviterer til gratis kurs i Bodø, 10. og 11. oktober 2018. Kurs Bodø 10. og 11. oktober