Friluftslivets år diplom1

Fauske er en av ti kommuner i fylket som har gjort vedtak

Gratulerer som en "Friluftslivets år kommune"

Under siste kommunestyremøte ble det vedtatt å støtte opp om Friluftsivets år 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Fauske er en av ti kommuner i fylket som har gjort dette vedtalet. Nå er diplom ankommet. Her er hva kommunen "forplikter" seg til:

- støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets år

- vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid

- stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring

- satse på stien som aktivitetsanlegg

- bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid

- arrangere "ordførerens tur" - åpen tur med ordføreren som turleder

- stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen

Øvrige kommuner i Nordland som har gjort vedtak: Alstahaug, Bø, Grane, Meløy, Leirfjord, Vefsn, Fauske, Vikna, Tysfjord og Tjeldsund.