vestmyra byggestart utfordringer trafikk

Arbeidet med Vestmyra skole er igang

Gravearbeid kan gi utfordringer for trafikken

Gravearbeidene for nye Vestmyra skole er i gang. Entreprenøren rigger til for lastebiler og gravemaskiner inne på tomta, men i etableringsfasen denne uka vil det kunne bli noe utfordringer rundt trafikkbildet. Entreprenøren har lovet å prøve vise hensyn til skoledagens start- og sluttidspunkt.

Tips en venn Skriv ut