Idrettslinja NFK foto Thor-Wiggo Skille

Håp for idrettslinja

Etter at det ble kjent at idrettlinja ved Fauske videregående skole var i fare for å bli nedlagt, ba kommunen om et møte med fylkeskommunen.

Det ble et godt møte der det ble slått fast at idrettslinja ikke skal legges ned, men at det er en usikkerhet rundt oppstart fordi det kun er syv søkere. Imidlertid vil administrasjonen se på muligheten for en kombinasjonsløsning for å ivareta søkerne til idrettslinja. Det lave søkertallet kan skyldes nedgang i elevkull.

Fauske kommune og fylkeskommunen er innstilt på at de sammen skal gjøre en jobb for å rekruttere godt i de kommende årene. Dette for å sikre idrettslinja ved Fauske vgs. Skolen opplever en lekkasje av elever til andre skole. Også dette er noe det skal ses på framover. For å bli enda bedre på rådgivning til ungdomsskoleelever, og vise fram det gode tilbudet som finnes i Fauske kommune.

Fra venstre: Erlend Fjose, Seksjonsleder utdanningsavdelingen, Ingunn Kristine Mikaelsen, rektor Fauske vgs, ordfører i Fauske kommune, Jørn Stene, fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen, rådmann i Fauske kommune, Geir Mikkelsen, leder i fylkestingets utdanningskomite, Tom Vidar Karlsen. Foto: Thor-Wiggo Skille/Nordland Fylkeskommune.

Tips en venn Skriv ut