Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Endelig vedtak

Handlingsplan Klima og energi 2019-2022

Handlingsplanen som nå foreligger er endret etter innspill og gir føringer og nye tiltak for en klimavennligere kommune. Handlingsplanen kan revideres for hvert år, og det gjør at vi kan endre og tilføye nye tiltak for å være mest mulig aktuelt i forhold til dagens situasjon. Dersom vi sender inn søknader om støtte fra stat, fylke og andre virksomheter vil det være et krav at kommunen har en handlingsplan og kostnadsoversikt.

Det jobbes nå videre med kostnadsoversikt av tiltakene i årene fremover. Tiltakene vurderes i sammenheng med kommunens økonomiplan.

Kommunestyrets vedtak:
Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til handlingsplan for Energi- og klima 2019-2022 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.

Vedlegg:
Handlingsplan 2019-2022

Saksfremlegg sluttbehandling og vedtak

Tips en venn Skriv ut