Finneid kai

Fauske kommune har egen dypvannskai med dybde på 9 meter målt på laveste lavvann. Kaia har beliggenhet på Finneid, like sør for Fauske sentrum. Kai og kaiområdet for lagring er lett tilgjengelig fra E6, og er godt egnet for inn-/og ut transport fra båt. Kaien har ikke operativ kaifront i hele sin lengde, men ble forsterket og rehabilitert i forbindelse med rapport på tilstand tilbake i 2015. En del av kaifronten ble da forsterket og pælet på nytt slik at denne nå er fullt operativ for utskiping.  

Østbø AS har samarbeid med Fauske kommune om å forvalte kaien, og holder området operativ og tar inn kai-leie. Kaien er fullt tilgjengelig for alle til bruk, men er inngjerdet og sikret med porter to steder der det er innkjøringer til eiendommen. Priser og annen informasjon finnes på Østbø sine hjemmesider her: Finneid Kai (ostbo.no)

Lagringsområdet er egnet for container-/stykkgodslagring.

Havneplan for Finneid kai 2021-2023

Avfallsplan for Finneid kai 
Sjekkliste for felles avfallsplan i havn 
Statsforvalterens godkjenning av avfallsplan i havn 
Krav til avfallsplan i havn