Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Helse- og omsorgsutvalgets medlemmer

Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget har følgende arbeidsområder:
  • Sosialtjeneste
  • Helsetjeneste
  • Omsorgstjeneste

Som medlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Veronika I. Ormåsen (SP) (leder)

Kjerrvn. 6, 8200 Fauske

952 90 399

2. Ari Christian Tollånes (H) (nestleder)

Lundvn. 115, 8206 Fauske

901 68 001

3. Per Kristen Løkås (H)

Sankthanshågen 12, 8215 Valnesfjord

959 38 593

4. Kathrine Moan Larsen (FL)

Charlotta 59A, 8230 Sulitjelma

482 50 529

5.Ole Tobias Orvin (SV)

Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske

977 46 492

 

Som varamedlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For medlem 1 - 3 (FRP, H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marit Stemland (FRP)

Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord

414 75 134

2. Sandra Rendall Berg (SP)

Frydenlund 5, 8214 Fauske

905 98 592

3. Ester Wollbakk (KRF)

Haubakken 6, 8209 Fauske

416 51 470

4. Asbjørn Hjemås (H)

Sjøgata 76, 8200 Fauske

951 89 617

5. Audun Dahl (SP)

Holtanvn. 367, 8219 Fauske

902 38 932

 

For medlem 4 - 5 (AP, FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

5. John-Harald Løkås (AP)

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

909 46 083

2. Sverre Hagen (FL)

Linerlevn. 16, 8207 Fauske

911 20 677

2. Finn Audun Andal (AP)

Ytter-Leivset 19, 8211 Fauske

952 49 497

4. Unni Sandum (R)

Virumvn. 4, 8200 Fauske

950 50 472