Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Helse- og omsorgsutvalgets medlemmer

Helse- og omsorgsutvalg

Helse- og omsorgsutvalget har følgende arbeidsområder:
  • Sosialtjeneste
  • Helsetjeneste
  • Omsorgstjeneste

Som medlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kjell Eilertsen (FL) (nestleder)

Kleivmyra 8, 8200 Fauske

975 02 375

2. Karin Irene Rugås (FL)

Finneidgt. 16, 8210 Fauske

413 36 099

3.Ole Tobias Orvin (SV) (leder)

Ytter-Leivset 26, 8211 Fauske

977 46 492

4. Vera Solbakk (KRF)

Løkås 4, 8215 Valnesfjord

916 93 108

5. John-Harald Løkås (AP)

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

909 46 083

 

Som varamedlemmer til helse- og omsorgsutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

For medlem 1 – 3 (FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marianne Sakariassen (FL)

Helskarvn. 7, 8206 Fauske

468 21 751

2. Raymond Mathisen (FL)

Glastunes 22 B, 8230 Sulitjelma

907 29 929

3. Lisbet Sletvold Olsen (R)

Blåbærvn. 2, 8230 Sulitjelma

402 34 975

4. Arnt-Håkon Nordkil (SV)

Lyngvn. 26, 8209 Fauske

951 37 091

5. Endre Nystad (FL)

Kosmovassvn. 194, 8215 Valnesfjord

909 30 017

 

For medlem 4 (H, KRF, V):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Harald Leifseth (H)

Finneidgt. 32, 8210 Fauske

974 99 291

2. Åshild Uhre (V)

Lyngvn. 35, 8209 Fauske

416 89 156

3. Jens Bertel Kyed (KRF)

Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord

413 27 121

 

For medlem 5 (AP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Anne Grethe Lund (AP) 

Bratthaugen 12, 8210 Fauske

917 63 286

2. Finn Audun Andal (AP)

Ytter-Leivset 19, 8211 Fauske

952 49 497

3. Birgit Kosmo (AP)

Tjeldvn. 4, 8207 Fauske

907 27 648

 

 

Tips en venn Skriv ut