Hjem/Folkehelse/Helsefremmende barnehager og skoler/Helsefremmende barnehage
Helsefremmende bhg_kriterier_450x173

Bakgrunn og kriterier

Å utvikle helsefremmende tilbud i barnehagen har lenge vært en prioritert strategi i folkehelsearbeidet. For å understøtte arbeidet, er det tatt initiativ til å definere innhold i helsefremmende barnehager.

Ei nasjonal arbeidsgruppe bestående av: Telemark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Elevorganisasjonen og
Nordland fylkeskommune har arbeidet fram et grunnlag. Arbeidet med nasjonalt kriteriesett trenger mer tid og forankring. Nordland fylkeskommune har i tett samarbeid med folkehelsenettverket i Nordland valgt å forsere arbeidet i eget fylke. Kriteriene er videreutviklet i tett dialog med kommuner og Folkehelsealliansen Nordland.

Intensjonen med kriteriene er å kunne systematisere og strukturere det helsefremmende arbeid i barnehagen på en god måte. Kriteriene vil gjøre arbeidet mer forpliktende og resultatorientert.

HER finner du kriteriene for godkjenning.

Kilde: Nordland fylkeskommune, Helsefremmende barnehager. Anbefalte kriterier og veileder.

Tips en venn Skriv ut