Helsetjenester for flyktninger

Formål med tjenesten
Drive helsevern med respekt for den enkeltes egenart, kulturelle og religiøse bakgrunn, og styrke den enkeltes mulighet for egenomsorg.

Tjenestens innhold

  • Skaffe oversikt over helsetilstand og behov for helsehjelp
  • Forebyggende og helsefremmende tiltak
  • Psykososialt arbeid. Barn og unge med minoritetsbakgrunn kan ha behov for å ta opp problemer som er knyttet til det å være etnisk og språklig minoritet, eksiltilværelsen og den kulturelle tilhørigheten.
  • Medisinsk faglig rådgivning vedrørende hygiene og smittevern
  • Følge opp ved spesielle posttraumatiske reaksjoner
  • Henvise til nødvendig undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Tuberkulosekontroll er pliktig for alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  • Vaksinasjon (individuelt tilpasset den enkelte, ut fra veileder FHI)
  • Arbeide mot kvinnelig omskjæring
  • Arbeide for god integrering i lokalsamfunnet.

Tjenestens samarbeidsparter

Flyktningekontoret, Nav, Psykisk helsevern, Barnevernstjenesten, Fysioterapitjenesten, Jordmor, Legetjenesten, Tolketjenesten, Barnehager/Skoler/Voksenopplæringen og Spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon, se Fauske Familiesenters egen nettside.

 

Mobil

 

     KONTAKT: Gjør avtale med helsesøster Trude direkte. Enten pr SMS/tekstmelding eller pr mobil:  90 66 18 65.

     Trude er tilgjengelig hver dag mellom klokken 08:00 og 15:30

 

Fungerende flyktninghelsesøstre
Trude Zahlsen
Tlf: 90 66 18 65

E-post: trude.zahlsen@fauske.kommune.no

 

Therese Skagen

Tlf: 90 79 33 21

E-post: therese.skagen@fauske.kommune.no

 

 

 

Tips en venn Skriv ut