Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Hovedmeny/Henvisning til PPT
Verktøykasse2017_150x114

FØR du henviser til PPT

28. september 2017

Tekst kommer

Verktøykasse2017_150x114

Saksgang i forkant av eventuell henvisning

Veileder S-team-sirkel

28. september 2017

Der læreren er bekymret for en elevs utbytte av opplæringen drøftes bekymringen først med rektor. I samråd med elev/foreldre settes det inn tiltak som kan fremme læring og avhjelpe vanskene. Det er viktig at skolen har systemer som fanger opp og følger opp elevens vansker i den ordinære opplæringen. Det må jobbes over tid og tiltak må evalueres.