Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Hjemmetjenesten/Hjemmetj. nord/vest

Hjemmetjenesten Nord vest

03. februar 2016

Avdelingssykepleier: Marianne Eriksson

marianne.eriksson@fauske.kommune.no

75 60 48 93

Serviceerklæring hjemmetjenesten

Nordvest og Sentrum-øst

19. februar 2010

Det er utarbeidet Serviceerklæringer for de ulike tjenestene som tilbys av enheten.