Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjorteviltforvaltning

Kommunen har ingen egen viltnemd, men fagleder for landbruk og vilt er viltansvarlig, og har delegert ansvar for forvaltning av viltet i henhold til Viltloven med tilhørende forskrifter. Plan- og utvikliningsutvalget er politisk utvalg i viktige viltsaker. 

Hovedoppgaven er elgforvaltning, med utarbeiding av målsetninger for hjorteviltforvaltning, tildeling av fellingskvoter, kontroll med avskyting og rapporting, bestandsplaner for elg, håndtering av påkjørt/skadet vilt og gjennomføring av jegerprøve-eksamen.

P 2120194