Registrere sette og skutte dyr

Løsningene settogskutt.no og Hjorteviltregisteret er nå slått sammen. Det vil si at jeger nå skal registrere alle sine jaktdata på Hjorteviltregisteret. Jeger logger seg inn på https://hjorteviltregisteret.no/Bruker/Login med sitt jegernummer og fødselsdato. Registrerer du data på telefonen, anbefaler vi deg å bruke appen Sett og skutt (tilgjengelig for Android).