Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Høringsfrist: 3. desember 2019

Høring - Demensplan 2020 - 2026

Helse- og omsorgsutvalg – 012/19, har i møte 16.10.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Demensplan 2020 – 2026 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker.

 

Merknader til planforslaget sendes innen 3. desember 2019 til Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no
 

Tips en venn Skriv ut