NFK-logo

Åpne høringsmøter

Høring og offentlig ettersyn - Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk i Nordland 2016 - 2018

Fylkesrådet i Nordland besluttet i FR-sak 15/246 å legge forslag til Regional plan for høstbart vilt og innlandfisk til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 16. november 2015.

Nordland fylkeskommune arrangerer i den anledning åpne høringsmøter.

På møtene presenteres planforslaget og det blir tid til innspill og diskusjon.

Les mer om høringen på www.nfk.no