Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen.
Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Det går fram av det vedlagte navnesaksskjemaet hvilke navn som er med i saken.

Dokumenter

Høring - oppstart av navnesak 202169
​Navnesaksskjema 2021-69

Eventuelle merknader sendes til Plan/utvikling, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no innen 31. mai 2021.