Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer
Bilde handlingsplan

Høringsfrist 29. november 2019

Høring - Revidert handlingsplan klima og energi

Plan- og utviklingsutvalg- 086/19, har i møte 15.10.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Plan og utviklingsutvalget vedtar å legge forslag til handlingsplan energi- og klima 2019-2022 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til energi og klimaplanens handlingsdel på høring og offentlig ettersyn.

Handlingsplanen som nå ligger ute til høring er en praktisk gjennomføringsplan med klimarelaterte tiltak frem til 2022. Tiltakene er knyttet opp mot målene i vedtatt energi- og klimaplan 2018-2030.

Merknader til planforslaget sendes innen 29. november 2019 til Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no
Skjemaet under kan også brukes for å sende innspill direkte til saksbehandler.

Handlingsplan 2019-2022

Sakspapir

Vedtatt plan Energi og klima 2018-2030

 
Tips en venn Skriv ut