Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Høringsfrist: 8. januar 2019

Høring – Temaplan for rus og psykisk helse 2020 - 2024

Helse- og omsorgsutvalg – 017/19, har i møte 22.11.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Temaplan for rus og psykisk helse 2020 – 2024 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker.
 

Merknader til planforslaget sendes innen 8. januar 2020 til Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no