En av de første offentlige etater som tar i bruk digital postkasse

Husbanken sender nå post digitalt

Fra april sender Husbanken ut post digitalt. Husbanken blir med det en av de første offentlige etatene som tar i bruk digital postkasse. I første omgang er det vedtak om bostøtte som blir sendt digitalt.

Det offentlige ønsker å jobbe smartere, og samtidig spare penger og miljøet. Regjeringen har derfor vedtatt at digital kommunikasjon er hovedregelen når det offentlige kommuniserer med andre. Framover vil flere offentlige virksomheter gradvis begynne å sende post digitalt.

Husbanken starter med å sende bostøttevedtak digitalt, men på sikt vil alle Husbankens brev bli sendt som digital post.

Les mer: http://husbanken.no/aktuelt-presse/digital-post/