Turmål?

Frist for å sende inn: 27. februar

Hvor er våre mest attraktive turmål?

Salten friluftsråd skal i samarbeid med kommunene og Visit Bodø plukke ut 5 turmål i hver av medlemskommunene som skal fokuseres spesielt på. Disse skal markedsføres og gjøres kjent for innbyggerne i hele regionen. Kom med forslag på gode turmål innen 27.2., og send forslag på mail til postmottak@fauske.kommune.no Skriv turmål i emnefeltet så kommer forslag til rett plass. 

Salten og Nord-Helgeland er rike på vakre, attraktive turmål innen rekkevidde for de aller fleste. Visit Bodø skal markedsføre et mindre utvalg av turmålene nasjonalt og internasjonalt på engelsk og kinesisk

Kort om opplegget:

Hver kommune plukker ut minimum 7 turmål, hvorav 5 tas inn i prosjektet etter en kvalitetssikring fra kommunen, Salten friluftsråd og Visit Bodø. Ca 3 turmål i hver kommune markedsføres nasjonalt og internasjonalt. Følgende kriterier er satt for valg av turmål:

Turmålene skal:
-Være attraktive, vakre turmål
-Minimum 2 av dem være lett tilgjengelige
-Minimum et av dem være tilgjengelig med rullestol (i litt vid forstand…)
-Være merket, skiltet eller enkelt å finne fram til og/eller ha eller planlagt kvalitetssikret informasjon
-Være tilpasset eller planlagt tilpasset forventet bruk
-Være godkjent av kommunen
-Være avklart med grunneier

Turmålene kan:
-Være maksimalt 2 mer krevende toppturer
-Være eksisterende turkassemål i kommunene
-Gi mulighet for opphold/overnatting
-Ha en reiselivsbedrift(er) nært startpunkt eller undervegs på turen

Turmålene kan spenne over et vidt spekter. Det viktige er at de er attraktive og nåbare, gir grunnlag for gode opplevelser og tåler forventet bruk. Turmålene lanseres i juni 2018.

Det haster!  Tenk igjennom kriteriene og kom med forslag på egnede turmål innen 27.2. .  Send forslag på mail til postmottak@fauske.kommune.no       Skriv turmål i emnefeltet så kommer forslag til rett plass.