Iris årsmelding 2015

Hvor mye avfall ble levert i 2015?

Hvilke nyvinninger tok Iris i bruk i 2015, eller hvor mye avfall leverte hver innbygger i Salten i gjennomsnitt ifjor? Dette og mye mer finnes i vår årsmelding som nå er klar på selskapets hjemmeside.

Som tidligere år produserer Iris årsmelding kun på web og ikke på papir. Den er interaktiv. Det betyr at du kan klikke deg til de ulike sidene. 

Her finner du informasjon om hvordan det gikk med alle Iris-selskapene i 2015, styrets årsberetning, regnskap og mye mer. En ny fane i år er oversikt over avfallsmengdene som er kommet inn til oss fra husholdningene. Her finner man fort ut om sorteringen i heimen er for dårlig. 

Her er linken til årsmeldingen på hjemmesiden: http://www.iris-salten.no/nor/om-iris--1/arsmeldinger/arsmelding-2015/forside

Lykke til med lesningen!!

Fototekst:

Jannicke Ramsvik var en av mange Iris-kunder som satte pris på den nye Iris-appen.