Fauske logo sentrert_100x100

Inviterer alle næringsdrivende til møte tirsdag 20. mai

Hvordan kan lokale bedrifter konkurrere om anbud fra Fauske kommune?

Næringsdrivende i Fauske kommune er invitert til møte der målet er at det lokale næringsliv kan stille sterkere i en anbudsprosess. Møtet finner sted på rådhuset tirsdag 20. mai kl. 17.00. Om noen ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt, eller møt opp. Se invitasjon her:

 

 

Næringsdrivende i Fauske kommune  14. 5. 2014

Hvordan kan lokale bedrifter konkurrere om anbud fra Fauske kommune?

Kommunen ser at det lokale næringsliv ikke alltid ser mulighetene i sitt nærmiljø. Stadig opplever de at de ikke får inn anbud, eller at det gjøres feil i prosessen som gjør at de ikke når opp. Kommunen har investeringer foran seg på rundt 500 millioner kroner og ønsker å bidra til at det lokale næringsliv kan stille sterkere.

Møtedato: 20. mai 2014  kl. 17.00 – 19.00

Sted: kantina Rådhuset/ adm.bygget – 1. etg. (enkel servering)

 1. Orienteringer om kommunale utbyggingsprosjekter v/Prosjektleder skoleutbygging Evald Solbakken,

Daglig leder Fauske Eiendom KF Odd Arve Horsdal, Kommunalsjef Ole Reidar Sollund, Innkjøpssjef Tom Seljeås

 1. Gjennomgang offentlig innkjøpsordninger v/ advokat Ester Lindalen, Innkjøpsservice Advokatfirma AS

 

 • Oversikt over regelverket som offentlige anskaffelser
 • Omfanget av offentlige anskaffelser
 • Hvordan få informasjon om aktuelle konkurranser - kunngjøringsregler
 • Ulike konkurranser: åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonk. og konk. med forhandlinger
 • Kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Kravspesifikasjon
 • Regler om avvisning
 • Hvordan skrive tilbud?
 • En leverandørs rettigheter, innsyn, klager mm

Fauske kommune har i den kommende økonomiplanen fattet vedtak om større investeringer innenfor skole samt helse-og omsorgssektoren. Dette gjelder bla; Nye Vestemyra skole, ny skole i Valnesfjord (inkl. flerbrukshall), ombygging Finneid skole, bo-og dagsenter i Eiaveien. Til sammen er dette investeringer opp mot 500 millioner.

Gi gjerne tilbakemelding på mail om du kommer – evald.solbakken@fauske.kommune.no

Med vennlig hilsen

Evald Solbakken
Prosjektleder skolestruktur, Fauske kommune

90 64 52 47
 

14. 5. 2014