Bilde av vedtatt planstrategi og planprogram

Kommunal planstrategi

Når kommunen lager ny kommuneplan må vi følge prosessreglene som Plan- og bygningsloven setter. Den bestemmer at når en skal lage kommuneplaner, skal det lages et planprogram. Et planprogram kan omtales som "en plan for planen". Den skal si noe om hvorfor planarbeidet starter, og hvordan det er tenkt skal utføres. Kommunal planstrategi og planprogram for ny samfunnsplan ble utarbeidet i ett og samme dokument, denne gangen. 

Planprogram for ny samfunnsplan kan leses HER

Medvirkning og involvering

Kommunen vil i flere omganger innhente synspunkter og meninger fra innbyggerne i Fauske. Lag, foreninger, næringsliv og bedrifter vil og involveres. 

Som første steg i prosessen har vi laget en meningsmåling om kommunens visjon. Les mer om dette gjennom denne lenken: https://www.fauske.kommune.no/hvordan-kan-du-paavirke.547670.no.html