motorferdsel lise gunn og gudrun

107 søknader har vært behandlet i rekordfart - før 1. mai

I mål med behandling av søknader om kjøring med snøskuter

Lise Gunn Hansen er en av dem som har hatt en stor jobb med å ta unna søknader rundt motorferdsel i forbindelse med at forsøksordningen som Fauske har vært med i, går ut 1. mai. Kun et fåtall av de 107 som har søkt om dispensasjon, har fått avslag.

Bildetekst: Gudrun Hagalinsdottir (t.v.) og Lise Gunn Hansen

Her er det som har ligget til grunn for behandling av søknadene:

  1. Alle må søke dispensasjon dersom en skal kjøre snøskuter etter 1. mai 2014
  2. Søknader kan innvilges fram til avslutning sesong 2015 (10. mai 2015)
  3. Ferdsel i tidligere a-sone (forbudssoner) skal behandles av Planutvalget.  Det samme gjelder saker som ikke er hjemlet i § 5 i  nasjonal forskrift.
  4. Ingen skuterfrie dager
  5. Kjelkepåbudet er opphevet
  6. Det er forbudt å kjøre på natta mellom 24.00 og 07.00
  7. Funksjonshemmede:  Rekreasjons-/besøkskjøring – må ha Parkeringskort (p-kort).  Kan ha med 1 stk følgeskuter.
  8.      “                “                 :  For ferdsel til egen hytte nærmere enn 2,5 km:  Dispensasjon + legeattest på varig funksjonshemming.  NB!  Kun transport til egen hytte, ingen følgeskuter.

                                              Ingen begrensning i antall turer.

 

Se også: http://www.fauske.kommune.no/nye-regler-om-motorisert-ferdsel-etter-1-mai-2014.5454195-108349.html