Ikke nyttårsarrangement i år

Vi har fått spørsmål om kommunen har arrangement nyttårsaften, men det er ikke lagt opp til det i år. Det er flere år siden sist dette ble gjort. Vi har imidlertid hatt noen forespørsler, og vil se på om dette skal tas opp igjen. Men det blir altså ikke i regi av kommunen i år.