Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Kulturskole
Bygdetunet forestilling
Kulturskole

Velkommen til Fauske kulturskole

Fauske kulturskole gir opplæring i kunstfag og har fokus på mestring, utvikling og glede.

Å få uttrykke seg gjennom kunstfag er en viktig del av menneskets vekst og utvikling. Kulturskolen gir barn, unge og voksne mulighet til å ta i bruk og å utvikle sine skapende og kreative evner og anlegg ut fra sine forutsetninger.

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
            

Rektor kulturskolen: Sigrun Fostad 
Tlf:                    75 60 43 50 / 99035524

E-post:  sigrun.fostad@fauske.kommune.no

               kulturskolen@fauske.kommune.no 

               

 

  Våren 2018 er kulturskolens kontor delvis bemannet grunnet vakanse.

Kontakt oss

 

Fauske kulturskole

Postadresse:      Postboks 93, 8201 Fauske
Besøksadresse: Sjøgata 71, 8200 Fauske  
            

Rektor kulturskolen: Sigrun Fostad 
Tlf:                    75 60 43 50 / 99035524

E-post:  sigrun.fostad@fauske.kommune.no

               kulturskolen@fauske.kommune.no 

               

 

  Våren 2018 er kulturskolens kontor delvis bemannet grunnet vakanse.