Forside/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Aktuelt
hpv_vaksine

Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) er svært vanlig blant personer som er seksuelt aktive. Kvinner som får en vedvarende HPV-infeksjon kan på sikt utvikle livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. HPV-vaksine kan gi beskyttelse også hos de som har debutert seksuelt.  Derfor anbefales HPV-vaksine til alle unge kvinner som ikke tidligere er vaksinert.

Fødsel og ammeforberedende kurs

Oppstart Fødsel- og ammeforberedende kurs

Dato for kommende kurs:
  • Mandag 3. juni 2019
 
 
Nasjonal foreldrestøttestrategi_250x246

Foreldrestøtte

Fra kommunal til nasjonal strategi

Fauske kommunen har i mange år hatt foreldrestøtte i fokus, og siden 2011 har foreldrestøtte utgjort en del av kommunens folkehelse-strategi. Kommunen utarbeidet slagordet "Robuste foreldre = robuste barn" som ledd i implementeringen av satsingen. Fauske har hentet inspirasjon fra Sverige, da svenskene allerede i 2009 besluttet å utvikle en nasjonal foreldrestøtte-strategi. Nå har også den norske regjerning utarbeidet en norsk strategi for foreldrestøtte; Trygge foreldre - trygge barn.

Åshild og Merete tilbyr kurs til barnehage-foreldre

Hvem er sjefen?

Nyttig kurs for alle barnehage-foreldre

Fauske Familiesenter tilbyr kurs i alle barnehager i kommunen. Kurset er rettet mot foreldre med barn i barnehagealder.

Farskap

Erklæring av farskap

Nye rutiner

Er dere samboere og venter barn?  Fra 1. februar 2018 kom det nye rutiner knyttet til  Erklæring av farskap.

Nyfødtperm_300x450

Nyfødtpermen

HER finner du en snarvei til "nyfødtpermen" som benyttes ved hjemmebesøk og på helsestasjonen.

Stafettloggen

Kommunens samhandlingsverktøy

Stafettlogg

Fauske kommune har som mål å sikre tidlig innsats og god samhandling. Det nettbaserte verktøyet «Stafettlogg» skal bidra til å gi et  helhetlig tjenestetilbud, slik at både barn og deres familier blir gitt best mulig hjelp og støtte.

Individuell plan_300x275

Individuell plan (IP)

Overgang til elektronisk plan i SamPro fra Visma

Fauske kommune er i ferd med å gå over fra individuell plan på papir, til en nettbasert løsning (SamPro). Leverandøren Visma har tilpasset løsningen slik at den skal være sikker, enkel og tilgjengelig for alle brukere av den. For planeiere med koordinator ansatt ved Fauske Familiesenter, startet overgangen til elektronisk IP starte opp våren 2017.

Hjertelungeredning[1]_300x169

Førstehjelp - HVA GJØR DU?

Det er så lite som skal til for å redde et liv. Du må bare vite hva!

Livsmestringskurs_400x499

Livsmestringskurs for ungdom 16+

Det holdes med jevne mellomrom livsmestringskurs for ungdom i Fauske Kommune. Kurslederne Åshild Uhre (psykiatrisk sykepleier) og Anita Mørk (helsesøster) håper både ungdom, og foreldre som er bekymret, tar kontakt.