www.fauske.kommune.no

Helseoversikt

Helsetilstand

I tråd med Lov I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak.I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak.om folkehelsearbeid (folkehelselova) skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne.I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak.I tråd med folkehelseloven skal kommunen årlig utarbeide en samlet oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Dette skal være et grunnlag for kommunens arbeid med ulike planer og tiltak. Dette skal danne grunnlag for kommunens folkehelsearbeid, også i forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven.

 

 

God oversikt og rett kunnskap gir oss

Her finner du mer informasjon om helsetilstanden i kommunen vår:

FOLKEHELSEPROFIL 2019

FAUSKE KOMMUNES OVERSIKTSARBEID

UNGDATA-UNDERSØKELSE 2016 OG 2019