www.fauske.kommune.no

Veileder Spesialundervisning

Spesialundervisning Veileder

I denne veilederen finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

HER finner du link til Utdanningsdirektoratets nettsider.