Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Vedtak

Detaljregulering for Havnegården

Kommunestyret har i møte 21.06.2018, sak 059/18, egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for Havnegården

Hensikten med planen er å tilrettelegge for økning av byggehøyde, samt endring av bruksområdet til bolig- og næringsformål.

Møtebok
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Lasteberegning

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – uker. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske.

Eventuelt krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Et eventuelt krav framsettes skriftlig til Fauske kommune.

Tips en venn Skriv ut